รีวิว Mints and Money in Medieval England
ตั๋วเงินออม – หากคุณประสงค์ที่จะม่วนตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณรอบรู้ลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการลงเงินในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับแขกบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกสั่งสอนถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นลงกลอนในงวดMints and Money in Medieval England Description

Money could be as essential to everyday life in medieval England as it is today, but who made the coinage, how was it used and why is it important? This definitive study charts the development of coin production from the small workshops of Anglo-Saxon and Norman England to the centralised factory mints of the late Middle Ages, the largest being in the Tower of London. Martin Allen investigates the working lives of the people employed in the mints in unprecedented detail and places the mints in the context of medieval England’s commerce and government, showing the king’s vital interest in the production of coinage, the maintenance of its quality and his mint revenue. This unique source of reference also offers the first full history of the official exchanges in the City of London regulating foreign exchange and an in-depth analysis of the changing size and composition of medieval England’s coinage.

Tag Mints and Money in Medieval England: Mints and Money in Medieval England,เรื่อง , รีวิว , Mints and Money in Medieval England