เรื่อง Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World
เอกสารถือหุ้น – นี่คือม่าม้าของเงินออกทุนถ้วนทั่วในระหว่างที่คุณลงทุนเงินของคุณด้วยว่าหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่เบี่ยงเบนกันตามค่าของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการประกันว่าคุณจะจัดหามาเงินผกผวนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีวิธีเลือกในการจัดหามาผลตอบแทนมากถ้าหุ้นปฏิบัติคาบเกี่ยว การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน หุ้นส่วน และ ups และดาวน์ในการปฏิบัติการหุ้นโดยตรงจะส่งผลพวงต่อการลงทุนของคุณ เช่นนั้นหากคุณจริงๆขวายขวนในการพิสัชที่ว่า “ฉันจะแบ่งออกเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันขันต่อของคุณในเอกสารถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดเขื่อง

มีหลายทางที่คุณจะจัดหามาเงินกู้รวมเป็น คุณทำเป็นได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมการงานจะมีผลอย่างมากต่อการเที่ยว จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา มโนทัศน์ก็คือว่ามันใช้ครั้งเพียงหนึ่งการชะล้างเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามทั่วๆ ไปครั้งแรกต่อไปง้างรายการที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่ธรรมดา ตลอดชีวิตของเด็กนักเรียนของเขาซึ่งจะเปรี้ยงขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายเพื่อการศึกษาของพวกเขา แต่ละเหล่านี้จะสาธิตเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดทะเบียนไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณค่ามองออกสิ่งที่คุณได้รับเมื่อมันมาถึงเงินตราให้สินเชื่อรวม มันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรู้จักดีกับสิ่งที่พวกเขาจะหาได้สิทธิตามพระราชบัญญัติการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีบางอย่างสำหรับนักศึกษาเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดรับทราบว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการเด่นเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อเท็จจริงมีที่จะทำ ตรวจสอบบางส่วนที่พบมากที่สุด
Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World Description


The technology likely to have the greatest impact on the future of the world economy has arrived, and it’s not self-driving cars, solar energy, or artificial intelligence.

It’s called the blockchain.

 
The first generation of the digital revolution brought us the Internet of information. The second genera­tion—powered by blockchain technology—is bringing us the Internet of value: a new, distributed platform that can help us reshape the world of business and transform the old order of human affairs for the better.
 
Blockchain is the ingeniously simple, revolution­ary protocol that allows transactions to be simul­taneously anonymous and secure by maintaining a tamperproof public ledger of value. Though it’s the technology that drives bitcoin and other digital cur­rencies, the underlying framework has the potential to go far beyond these and record virtually everything of value to humankind, from birth and death certifi­cates to insurance claims and even votes.
 
Why should you care? Maybe you’re a music lover who wants artists to make a living off their art. Or a consumer who wants to know where that hamburger meat really came from. Perhaps you’re an immigrant who’s sick of paying big fees to send money home to loved ones. Or an entrepreneur looking for a new platform to build a business.
 
And those examples are barely the tip of the ice­berg. This technology is public, encrypted, and readily available for anyone to use. It’s already seeing wide­spread adoption in a number of areas. For example, forty-two (and counting) of the world’s biggest finan­cial institutions, including Goldman Sachs, JPMorgan Chase, and Credit Suisse, have formed a consortium to investigate the blockchain for speedier and more secure transactions.
 
As with major paradigm shifts that preceded it, the blockchain will create winners and losers. And while opportunities abound, the risks of disruption and dislocation must not be ignored.

Don Tapscott, the bestselling author of Wikinomics, and his son, blockchain expert Alex Tapscott, bring us a brilliantly researched, highly readable, and utterly foundational book about the future of the modern economy. Blockchain Revolution is the business leaders’ playbook for the next decade and beyond.Product Tag Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World: Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World,Reviews , เรื่อง , Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World