เรื่อง The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy
หุ้น – นี่คือมาตุของเงินลงทุนล้วนแล้วในขณะที่คุณลงทุนเงินของคุณเพื่อหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่ผิดแผกกันตามราคาของหุ้นในท้องตลาดหุ้น ไม่มีการค้ำประกันว่าคุณจะได้มาเงินทวนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีเวลาในการได้มาผลตอบแทนมากถ้าหุ้นดำเนินกิจการเหลื่อมล้ำ การลงทุนในหุ้นก็หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท และ ups และดาวน์ในการปฏิบัติตัวหุ้นโดยตรงจะส่งความกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ ครั้นแล้วหากคุณจริงๆขวายขวนในการตอบที่ว่า “ฉันจะอุดหนุนเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันของคุณในใบหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดโต้ง


The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy Description

Why the global recession is in danger of becoming another Great Depression, and how we can stop it When the United States stopped backing dollars with gold in 1968, the nature of money changed. All previous constraints on money and credit creation were removed and a new economic paradigm took shape. Economic growth ceased to be driven by capital accumulation and investment as it had been since before the Industrial Revolution. Instead, credit creation and consumption began to drive the economic dynamic. In The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy, Richard Duncan introduces an analytical framework, The Quantity Theory of Credit, that explains all aspects of the calamity now unfolding: its causes, the rationale for the government’s policy response to the crisis, what is likely to happen next, and how those developments will affect asset prices and investment portfolios. In his previous book, The Dollar Crisis (2003), Duncan explained why a severe global economic crisis was inevitable given the flaws in the post-Bretton Woods international monetary system, and now he’s back to explain what’s next. The economic system that emerged following the abandonment of sound money requires credit growth to survive. Yet the private sector can bear no additional debt and the government’s creditworthiness is deteriorating rapidly. Should total credit begin to contract significantly, this New Depression will become a New Great Depression, with disastrous economic and geopolitical consequences. That outcome is not inevitable, and this book describes what must be done to prevent it.

  • Presents a fascinating look inside the financial crisis and how the New Depression is poised to become a New Great Depression
  • Introduces a new theoretical construct, The Quantity Theory of Credit, that is the key to understanding not only the developments that led to the crisis, but also to understanding how events will play out in the years ahead
  • Offers unique insights from the man who predicted the global economic breakdown

Alarming but essential reading, The New Depression explains why the global economy is teetering on the brink of falling into a deep and protracted depression, and how we can restore stability.

การควบรวมกิจการเงินกู้ผู้เรียน ปัจจุบันนี้ มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเกือบกึ่งของนักศึกษาทุกคนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้ผู้เรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 เน้นไปที่ นั่นหมายถึงประชาราษฎร์ทั้งหมดของคนคนหนุ่มสาวที่มีหนี้ที่มือหนักและการหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่สถานศึกษาเป็นจุดสุดท้องที่แก้ไขหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการเล่าของทูลที่มี กงสี พิจารณาหนี้ของคุณในการทดลองเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเงินเชื่อสมบูรณ์มี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้นักเรียน) หลังจากกรณีที่มีแต้มที่สูงขึ้น เพราะฉะนี้ถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นให้พิเคราะห์ที่จะช่วยให้การรวมคะแนนหน่วยกิตของคุณเงินโบนัสสามารถบรรยายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ข้อสงสัยเดียวก็คือว่าในการเก็บลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความล่าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะลับProduct Tag The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy: The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy,Reviews , เรื่อง , The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy