แนะนำ How Money Works
กองทุนรวม – คำเฉลยที่เสถียรที่สุดที่จะ “ฉันจะแบ่งออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี กองเงินรวมเป็นใจให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะเช่าพระหุ้นของความหลากหลายของ กองกลาง มีผู้บัญชากองทุนรวมที่สั่งงานเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะกระพือไปซื้อความต่างๆนาๆของหุ้นโดยเหตุนั้นหากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียดุลยภาพ เงินลงทุนเก่าก่อนในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะเกี่ยวข้องที่จะรับภาระรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายเนื่องด้วยการจัดการบ/ชของคุณHow Money Works Description

A user-friendly guide to understanding key financial concepts, How Money Works takes a highly visual approach to this topic, using bold infographics with clear, jargon-free text to make finances and economics easy to understand.How Money Works looks at how governments control money, how companies make money, how financial markets work, how individuals can maximize income through investments, and much more. Hundreds of terms are defined, along with the essential basics of financial systems, from the definition of a bond to using cryptocurrencies, managing debt, avoiding online fraud, and how crowdfunding works. Plus, readers can follow the history of currencies, from bartering to Bitcoin, and see how money makes the world go ’round.Whether readers are looking to start a small business, invest in the stock market, or just understand the basics of economics, How Money Works is a completely comprehensive guide that will help them make sense out of their dollars.

Tag How Money Works: How Money Works,Review , แนะนำ , How Money Works