แนะนำ Investing in Bonds For Dummies
กองทุนรวม – คำตอบที่หนักแน่นที่สุดที่จะ “ฉันจะสละให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองทุนรวมมี กองเงินรวมเปิดทางให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่ทำงานเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ด้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขจัดขจายไปซื้อความหลากหลายของหุ้นดังนั้นหากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสัมพันธ์ที่จะแบกภาระโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าใช้สอยเพราะด้วยการบริหารสมุดบัญชีของคุณ

Investing in Bonds For Dummies Description

Change up your investment strategy. Diversify with bonds! Stock, bonds, mutual funds—are all of these elements really necessary in your investment portfolio? Yes! Investing in Bonds For Dummies introduces you to the world of bond investment—and equips you to diversify your portfolio—through the concise and approachable presentation of the details surrounding this form of investment. This engaging text offers a clear, yet thorough take on the background of bond investment, helping you understand why it’s such an important part of a well-rounded portfolio. Additionally, the book explores bond returns, risks, and the major factors that can influence the performance of bonds. When it comes to diversifying your investment portfolio, most financial advisors recommend a strategy that mixes high- and low-risk options, allowing you to protect your investment without being too conservative. Depending upon your age, financial goals, and other key factors, the percentage of your portfolio made up of bonds may vary; however, it’s safe to say that bonds will play a role in your investment strategy.

  • Understand how to buy and sell bonds and bond funds, and why it’s important to do so
  • Measure the returns and risks that different bonds have to offer, preparing yourself to make educated investment decisions
  • Diversify your investment portfolio by adding bonds to the mix
  • Avoid common investment mistakes when navigating the world of bonds

Investing in Bonds For Dummies can keep your investment portfolio from getting stagnant by showcasing why diversification with bonds is essential to a successful investment strategy!วิธีการที่เด่นที่สุดที่จะเป็นเหตุให้สมบัติออนไลน์ที่ร้านรวงออนไลน์, การตลาดผู้ส่งเสริมการตรวจสอบค่าครองชีพ, การร้อยเรียงบทความขอบข่ายการตลาดเพื่อสังคมและโครงอื่น ๆ ของโปรโมชั่นของซื้อของขาย บางส่วนของแผนการเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายและพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องมีการฝึกหัดมาก ถ้าคุณต้องการที่จะได้มาเงินออนไลน์ได้อย่างเร็วคุณต้องหาได้การศึกษาเล่าเรียนทรัพยากรพอเพียงและใช้ตัวบทในทางกระทำ


Product Tag Investing in Bonds For Dummies: Investing in Bonds For Dummies,Reviews , เรื่อง , Investing in Bonds For Dummies