แนะนำ Money and its Origins
การลงทุนมาพร้อมสรรพกับผลร้ายของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีสิ่งไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลลิบจากการลุหลักชัยทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการกระเบียดกระเสียรที่ดีหรือมีธาตรีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงหนที่คุณอย่างจริงๆดูลู่ทางการลงทุนหนีให้คุณ บางส่วนของช่องทางการลงทุนที่คุณอย่างเคร่งครัดสามารถตรวจหามีดังนี้:


Money and its Origins Description

The concept of the origin of money has been a topic of interest and discussion to almost all schools of economic thought. However, in spite of minor differences of interpretation, most views share an underlying core principal about the rise and origin of money, implicit in which is the central belief that barter exchange preceded the money economy.

This new book offers a challenge to this belief, and argues that it is only by making this challenge that we will be in the position to accurately trace the roots of money. In an ambitious undertaking, the book has gathered and classified the major theories of the origin of money and assessed each at length, before presenting an innovative, alternative theoretical framework for the formation and the rise of money. It blends the objections made against the principal explanations of the origins of money and presents a terminological clarification between what can or cannot be classified as money.

This study has wide-ranging implications, in terms of both the operation of the economy and the implementation of monetary policy, and will be of interest to all those working in the areas of finance, monetary economics, economic theory and the history of economic thought.แม้จะมีสิ่งที่หลายคนถือว่าการรวมเงินกู้ผู้เรียนไม่จำต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่โรงเรียน ในความเป็นจริงมีผลดีมากมายที่ได้รับการสืบต่อในขณะที่คุณยังคงไว้ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียนสามารถหดหายหนี้ก่อนที่คุณจะขึ้นต้นในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มครั้งแรกต่อไปไขบัญชีที่มีแต้มต่ำสุดจะอยู่โดยรวม ตลอดชีวิตของผู้เรียนของเขาซึ่งจะจัดเตรียมขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายเพราะว่าการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะโชว์เป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและเงินต้น โดยรวมคุณปิดโพยไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง สิทธินี้จะไม่ช่วยให้คุณมีสรรพคุณเงินปันผลสามารถชี้แจงเป็นเรื่องปกติวิสัยที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ตัวปัญหาเดียวก็คือว่าในการค้ำจุนลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความไม่ทันเวลาในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะชิ่งTag Money and its Origins: Money and its Origins,Review , แนะนำ , Money and its Origins