แนะนำ The Mutual Funds Book: How to Invest in Mutual Funds & Earn High Rates of Returns Safely
บัตรเงินฝาก – หากคุณต้องการที่จะสนุกสนานตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณรอบรู้ลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการออกทุนในสมัยใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับประกันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกทำโทษถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลั่นกลอนในงวด

การรวมเงินยืมของนักศึกษาคือการผนวกของเงินให้สินเชื่อผู้เรียนหลายคนและจะทำเพื่อประหยัดเงินในดอกและเพื่อความคล่องของการซักล้างเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับการควบรวมภารกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ประกาศที่คุณต้องการในการตัดสินใจระแวดระวังสิ่งล่อใจเมื่อคุณทำงบการเงินรวมเงินให้ยืม ในสถานภาพที่เราเข้าใกล้จุดหมดลงของวิทยาลัยการทำงานของเขาที่คุณหาได้ไม่ต้องฉงนจำนวนของใบปลิว, บันทึกและอีเมล์เกี่ยวกับการรวมเงินให้สินเชื่อของคุณ แต่ละ บริษัท มีเหตุผลที่คุณควรจะไปกับพวกเขาเพราะว่าการรวมของพวกเขาใด ๆ ถึงกระนั้นก็ตามคุณควรทราบว่าบางครั้งมีหลายจับสบถสาบานเหล่านั้นทั้งหมด โพธกล่าวถึงการจับสามารถเอาใจช่วยให้คุณจัดเตรียมความพร้อมที่จะทำให้การตัดสินใจที่ฉลาดในการควบรวมกิจการของเงินกู้ อย่าวางการควบรวมธุรกิจแรกของการแลกเปลี่ยนที่ตกอยู่ในตักของคุณ ตริตรองอย่างละเอียดตัวเลือกที่ถูกส่งไปยังคุณโบนัสสามารถบรรยายเป็นเรื่องปกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมปัญหาเดียวก็คือว่าในการทะนุบำรุงลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินภายหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความงุ่มง่ามในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะละลาย
The Mutual Funds Book: How to Invest in Mutual Funds & Earn High Rates of Returns Safely Description


Over the past decade, American investors increasingly have turned to mutual funds to save for retirement and meet other financial goals. Mutual funds can offer the advantages of diversification and professional management. It pays to understand both the upside and the downside of mutual fund investing and how to choose products that match your goals and tolerance for risk. As with other investment choices, investing in mutual funds involves risk, fees, and taxes.

This book explains the basics of mutual fund investing how mutual funds work, what factors to consider before investing, and how to avoid common pitfalls. Mutual funds are not guaranteed or insured by the FDIC or any other government agency. Even if you buy through a bank, and the fund carries the bank’s name you can lose money investing in mutual funds. In addition, there are more than 10,000 mutual funds to choose from.

Why should you consider investing in a mutual fund? One reason is simply the high potential returns. Many funds have earnings in the triple digits. This all sounds great, but what is the catch? There really is none, except you must know what you are doing! This book will provide everything you need to know to get you started generating high investment returns with low risk from start to finish. You will learn what mutual funds are, the various types and advantages of each, how to evaluate their risk against other types of investments, how to and how not to invest in them, how to allocate your assets, how to set up your account online, how to choose when to sell, and how to cash them in.

You will pick up the language of mutual fund investing and what the lingo means to you: net asset value, load versus no load, turnover, expenses and total expense ratios, capitalization, share classes, growth versus value, dollar cost averaging and many more. We have also included a history of mutual funds (including their scandals), and we have disclosed the mysteries of documents you will encounter in mutual fund investing, such as their ratings, share classes, fees, annual reports, and indexes.

We show you how to compare your fund to the competition, how to compare it to other types of investments, and how to compare various funds on an after-tax basis. We make it easy for you to grasp strategies for expanding your investments into different market sectors and among various classes of stocks, such as small and micro-cap stocks, mid cap and large cap companies, defensive stocks, and mixtures of stock types. You will develop your own expertise in reading the economy both nationally and globally, handling taxes, devising investment tactics for portfolio allocation whether interest rates are rising or falling, with down-to-earth instructions to help you bring in a high and steady income, all the while evading losses and downfalls.

Atlantic Publishing is a small, independent publishing company based in Ocala, Florida. Founded over twenty years ago in the company president’s garage, Atlantic Publishing has grown to become a renowned resource for non-fiction books. Today, over 450 titles are in print covering subjects such as small business, healthy living, management, finance, careers, and real estate. Atlantic Publishing prides itself on producing award winning, high-quality manuals that give readers up-to-date, pertinent information, real-world examples, and case studies with expert advice.  Every book has resources, contact information, and web sites of the products or companies discussed.

This Atlantic Publishing eBook was professionally written, edited, fact checked, proofed and designed. The print version of this book is 288 pages and you receive exactly the same content. Over the years our books have won dozens of book awards for content, cover design and interior design including the prestigious Benjamin Franklin award for excellence in publishing. We are proud of the high quality of our books and hope you will enjoy this eBook version.Tag The Mutual Funds Book: How to Invest in Mutual Funds & Earn High Rates of Returns Safely: The Mutual Funds Book: How to Invest in Mutual Funds & Earn High Rates of Returns Safely,รีวิว , Review , The Mutual Funds Book: How to Invest in Mutual Funds & Earn High Rates of Returns Safely