Reviews An Introduction to Money: How to Protect & Secure Your Family’s Financial Future (The Women’s Way to Invest Book 1)
บัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่สถิรที่สุดของเงินให้ทุนสรรพและคุณมีอิสรภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณงก ธนาคารจ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณสนับสนุนให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมสำหรับผู้ที่มีความสมหวังกับโควตาเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่ชี้แจงโดยธนาคาร (ตีราคาร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนงอกงาม


An Introduction to Money: How to Protect & Secure Your Family’s Financial Future (The Women’s Way to Invest Book 1) Description

Do you ever wonder why they teach shop and cooking in school, but not basic finances?Why don’t American schools have classes on budgeting and investing?If they did, we might all be well ahead of the curve.However, even without formal education on the subject, most of us know we should be saving and investing our money.But we’re not.Why not?Our fear of losing money often outweighs the dream of making a good investment.Especially because we weren’t well educated on the subject, it’s scary.Most of us don’t have money “to lose.”Wait a minute.Did you see that?I’ve already set myself up for failure and most of you have, too.

Do you want to invest, but don’t know where or how to start?Do you think that you don’t earn enough to invest or that it just may be too late? Maybe you’re in debt and feeling overwhelmed or maybe you have some money saved up but it just seems like it would take a lot of time to learn the right way to invest it.For some, it’s what they don’t know about investing that scares them.

Regardless, something is stopping us.Whether it’s the fear of not enough time, money, or education, most of us aren’t taking the steps we need to in order to secure our future.When we look towards our children’s college years or our own retirement, it becomes a looming forecast of stormy weather that we just don’t want to think about.But it doesn’t have to be that way.You don’t need to feel overwhelmed.

It doesn’t matter where you are or what you are earning, the key to a better lifestyle is planning.If you fail to plan, you plan to fail.This eBook series will show you how to plan to win within any budget.You’ll discover the real reason you don’t know as much as you could, or should, about money and investing and how to overcome it.Not only will you learn about money, but your eyes will be opened to money cycles and where to invest safely during the next one. You’ll learn how to legally save money on your taxes and maybe even live tax free!Experts in every area will guide you along the way to becoming the savvy investor you always knew you could be.People like you with families like yours will have a safe and nurturing environment to grow and learn in.Your future will look brighter and brighter.So what are you waiting for?Get the first part of this series now!You will be glad you did!

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเลื่อมใสว่าการรวมเงินกู้เด็กนักเรียนไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าหลังจากที่พิทยาลัย ในความเป็นจริงมีผลกำไรมากมายที่ได้รับการสานต่อในขณะที่คุณยังตกค้างในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักเรียนขณะที่อยู่ในพิทยาคารสามารถหายหนี้ก่อนที่คุณจะขึ้นต้นในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดกำเนิดทีแรกต่อไปเปิดใจบัญชีที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยทั่วไป ตลอดชีวิตของนักศึกษาของเขาซึ่งจะเข้มขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้ยืมแก่จ่ายเนื่องด้วยการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะแสดงความสามารถเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดโพยไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง สิทธินี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติโบนัสสามารถเสนอเป็นเรื่องพื้นๆที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปริศนาเดียวก็คือว่าในการแก้โรคลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินภายหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความเลยเวลาในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะดำดินTag An Introduction to Money: How to Protect & Secure Your Family’s Financial Future (The Women’s Way to Invest Book 1): An Introduction to Money: How to Protect & Secure Your Family’s Financial Future (The Women’s Way to Invest Book 1),Reviews , Review , An Introduction to Money: How to Protect & Secure Your Family’s Financial Future (The Women’s Way to Invest Book 1)