Reviews An Unfinished Memory: A Saucy McGill Mystery
แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเชื่อฟังว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าหลังจากที่โรงเรียน ในความเป็นจริงมีประโยชน์มากมายที่ได้รับการสานต่อในขณะที่คุณยังปรากฏในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในสถานศึกษาสามารถหายหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดกำเนิดการเริ่มต้นต่อไปหนีโพยที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่เป็นประจำ ตลอดชีวิตของผู้เรียนของเขาซึ่งจะจัดแจงขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายเพราะด้วยการศึกษาของพวกเขา แต่ละเหล่านี้จะบอกเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้น โดยรวมคุณปิดรายการไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง สิทธิ์นี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณค่าโบนัสสามารถเสนอเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด โจทย์เดียวก็คือว่าในการคุ้มครองลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินสืบมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความงุ่มง่ามในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะสูญ

An Unfinished Memory: A Saucy McGill Mystery Description

Autumn 1970 –A disillusioned spinster…A would-be serial killer…A cherished dream looking for fruition…A country nursing home filled with odd citizens, both evil and benign…When all these elements join together Saucy McGill comes up against her greatest challenge yet in this third episode of the Saucy McGill Mysteries.ตั๋วเงินฝาก – หากคุณตั้งใจที่จะเบิกบานตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณเก่งลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการออกทุนในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดค้ำประกันบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกลงอาชญาถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลงกลอนในงวด


Tag An Unfinished Memory: A Saucy McGill Mystery: An Unfinished Memory: A Saucy McGill Mystery,แนะนำ , รีวิว , An Unfinished Memory: A Saucy McGill Mystery