Reviews Mama says, ”Money Doesn’t Grow on Trees!”: World of Dr. Mackamatix Mathematics Edutainment Book
คิดค้นรายได้ด้วยเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องไม่ยากมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่กระจ่างในบริเวณ จุดหมายทางการเงินที่แข็งแกร่งและจะจะแนะแนวคุณในการเลือกตั้งแนวทางที่เหมาะสมว่าในตอนท้ายจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลประโยชน์การลงทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงเงิน แต่การลิขิตกาลและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทยิ่งใหญ่มาก

การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาเป็นปริศนาให้นิสิตส่วนใหญ่และผู้สำเร็จการศึกษา ความจริงก็คือ แต่เงินกู้รวมเป็นได้ช่วยให้คุณเขม็ดแขม่เงินมาก นอกจากนี้ คุณสามารถซักล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้พิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณของคุณ สิ่งที่ทุเลาการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนการเริ่มต้นต่อไปเปิดเปิงโพยที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยกลางๆ ตลอดชีวิตของผู้เรียนของเขาซึ่งจะแจ๋ขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้ยืมแก่จ่ายด้วยการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะบ่งเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและเงินต้น โดยรวมคุณปิดโพยไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง สิทธินี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณลักษณะกุศโลบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนเทือกเถาเหล่ากอหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการคุ้มกันเป็นเงินกู้นักเรียน
Mama says, ”Money Doesn’t Grow on Trees!”: World of Dr. Mackamatix Mathematics Edutainment Book Description


Globe Newswire reports that Dr. Iris Mack’s mathematics edutainment book is “turning heads across the country in a response similar to the widely promoted ‘Hooked on Phonics,’ that improved children’s reading skills.” Her unique approach to math became one of Xlibris/Random House Publisher’s top children’s picture book royalty earners. If there is one word that sums up our recent economic woes, it is interest. There’s interest on credit card balances, student loans, car loans, home mortgages, corporate borrowings and most prominently, on state and national debt. But there is surprisingly little interest in this interest. We all pay it. But not many of us really understand how it works. Dr. Iris Mack has filled the gap – and for young consumers. Her financial literacy book “Mama Says Money Doesn’t Grow on Trees!” is focused on teaching students that math can be fun and key to understanding money and interest. In today’s world of subprime mortgage crises, bankruptcies, massive credit card debt and predatory lending, Dr. Mack’s book is more relevant than ever. In “Mama Says Money Doesn’t Grow on Trees!” a group of smart, animated characters explain how money and interest work, as young consumers are introduced to mathematics and financial literacy. Professor Ø, Ms. Madonna Sorenson and Dr. Mackamatix lead students Al G Bro, Frakshun, Nada, Queen% and Material Girl Ma$ through a fun-filled math class all about how money and interest work in their everyday lives. “I think the work you do showing how math can be beautiful and practical is great, keep it up!” says Javier Tordable, Senior Software Engineer at the Google Corporation. “Making math fun and relevant is a real public service. Old fashioned, boring textbooks aren’t the thing that will capture the imagination and engage our children in the fun and yes, joy, in math and problem solving. Iris Mack has created a group of characters and scenarios that will draw young people into the fold of knowledge.” says Karen Pritzker– Producer of The My Hero Project and Editor of The Yale Center for Dyslexia & Creativity website. The print and eBook versions of the financial literacy book “Mama Says Money Doesn’t Grow on Trees!” are available for sale online at Amazon.com, Walmart.com and other channels. Please watch a video trailer for Dr. Mack’s book on www.IMackGroup.com.Tag Mama says, ”Money Doesn’t Grow on Trees!”: World of Dr. Mackamatix Mathematics Edutainment Book: Mama says, ”Money Doesn’t Grow on Trees!”: World of Dr. Mackamatix Mathematics Edutainment Book,รีวิว , Review , Mama says, ”Money Doesn’t Grow on Trees!”: World of Dr. Mackamatix Mathematics Edutainment Book